Stichting

Arnhem Student Point  is een stichting met een bestuur, een studentenpastor en een aantal ondersteunende studenten. We willen persoonlijke ontwikkeling nastreven en studenten mogelijkheden bieden om hun doel in het leven helderder te krijgen. We willen open zijn voor een diversiteit aan ideeën en levensstijlen. Wij zijn een ontmoetingspunt voor studenten vanuit verschillende culturen, achtergronden en richtingen.

Als groep exploreren we sociale en persoonlijke thema’s en vragen die de geest vrijheid geven om het leven van alledag opnieuw te definiëren. Een  dieper bewustzijn van het leven is wat we proberen te krijgen. We willen graag horen wat jou inspireert, en motiveert. Waar je van huilt en waar je van lacht. Je bent uitgenodigd voor een drankje en een goed gesprek.

Klinkt goed? Dan is het hier waar je zijn moet. Iedere student is welkom om deel te nemen aan activiteiten of initiatieven te ontplooien die het ASP zal ondersteunen. Er is geen lidmaatschap en jij bent uitgenodigd.

Het bestuur van Arnhem Student Point

In het stichtingsbestuur van het ASP zitten leden vanuit diverse achtergronden, van lokale kerken, ArtEZ, Hogeschool Arnhem Nijmegen, en Van Hall Larenstein.

Leden van het bestuur zijn:

Miriam Zwaan (Voorzitter, HAN)

Marieke Fernhout (Vice Voorzitter, Predikant Parkstraatgemeente, per 1 september studentenpastor Studentenkerk Nijmegen)

Ilona Baltussen (Secretaris, Penningmeester, ArtEZ)

Florentin Popescu (Lid bestuur, HAN)

Judith van de Looij (Lid bestuur, HAN)

Het bestuur is te bereiken via: Bestuur@arnhemstudentpoint.nl

Oproep: wij zijn altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden! In het bijzonder zoeken we nog een ervaren penningmeester, mensen met religieuze achtergronden of beroepen, en een studentlid. Mocht je interesse hebben of meer willen weten, neem dan contact op met de voorzitter Miriam Zwaan (miriam.zwaan@han.nl).