Over het ASP

Arnhem Student Point  is een collectief van studenten. We willen persoonlijke ontwikkeling nastreven en studenten mogelijkheden bieden om hun doel in het leven helderder te krijgen. We willen open zijn voor een diversiteit aan ideeën en levensstijlen. Wij zijn een ontmoetingspunt voor studenten vanuit verschillende culturen, achtergronden en richtingen.

Als groep exploreren we sociale en persoonlijke thema’s en vragen die de geest vrijheid geven om het leven van alledag opnieuw te definiëren. Een  dieper bewustzijn van het leven is wat we proberen te krijgen. We willen graag horen wat jou inspireert, en motiveert. Waar je van huilt en waar je van lacht. Je bent uitgenodigd voor een drankje en een goed gesprek.

Klinkt goed? Dan is het hier waar je zijn moet. Iedere student is welkom on deel te nemen aan activiteiten of initiatieven te ontplooien die het ASP zal ondersteunen. Er is geen lidmaatschap en jij bent uitgenodigd. Kijk op onze Events kalender.

ASP is er voor wie interesse heeft in  de dingen van het leven, persoonlijke ontwikkeling, en spirituele en religieuze onderwerpen. Wij faciliteren workshops, lezingen en gezelligheids bijeenkomsten voor studenten en we delen onze bronnen op deze site. Dit is een organisatie van studenten en hun ‘chaplain’/ studentenpastor.

In het stichtings bestuur van het ASP zitten leden waaronder (ex)studenten vanuit diverse achtergronden, van lokale kerken en van  ArtEZ, Hogeschool Arnhem Nijmegen, en Van Hall Larenstein.

Onze kernwaarden

Informatie

Hoe wordt het ASP gefinancierd?

Het ASP wordt gefinancierd en gesponsord door een aantal organisaties, waaronder de stichting Vrienden van het ASP en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Partnerschap ASP

Het ASP is de organisatie geweest die Seekercity.nl heeft gesticht. Het ASP is partner in deze organisatie. Seekercity is de nationale site en community voor studenten in hoger onderwijs in Nederland met levensfilosofie als thema.

Waar vind je het ASP?

Het ASP heeft een locatie voor activiteiten op Kastanjelaan 22E in Arnhem. De life coach van het ASP is aan het werk te vinden op diverse plaatsen op de campus en in de werkruimten van de HBO opleidingen in Arnhem en Velp.

Vrienden van het ASP

De stichting heeft ten doel het zowel financieel als anderszins steunen van het oecumenisch studentenpastoraat in Arnhem en omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Lees meer over “Vrienden van het ASP”

Dit zijn wij!

Didi de Mildt

Studentenpastor, studentencoach

Henrik Scharton

Team ASP, Van Hall Larenstein

Wieneke Groot

Koordirigente

Jesús Acebes Rodriguez

Teamlid ASP ArtEZ

Sumanth Batturaju

Teamlid sociale stage Hannstein