Over

Over

Over ASP

Arnhem Student Point  is een stichting met een bestuur, een studentenpastor en een aantal ondersteunende studenten. We willen persoonlijke ontwikkeling nastreven en studenten mogelijkheden bieden om hun doel in het leven helderder te krijgen. We willen open zijn voor een diversiteit aan ideeën en levensstijlen. Wij zijn een ontmoetingspunt voor studenten vanuit verschillende culturen, achtergronden en richtingen.

Als groep exploreren we sociale en persoonlijke thema’s en vragen die de geest vrijheid geven om het leven van alledag opnieuw te definiëren. Een  dieper bewustzijn van het leven is wat we proberen te krijgen. We willen graag horen wat jou inspireert, en motiveert. Waar je van huilt en waar je van lacht. Je bent uitgenodigd voor een drankje en een goed gesprek.

Klinkt goed? Dan is het hier waar je zijn moet. Iedere student is welkom on deel te nemen aan activiteiten of initiatieven te ontplooien die het ASP zal ondersteunen. Er is geen lidmaatschap en jij bent uitgenodigd. Kijk op onze Events kalender.

ASP is er voor wie interesse heeft in  de dingen van het leven, persoonlijke ontwikkeling, en spirituele en religieuze onderwerpen. Wij faciliteren workshops, lezingen en gezelligheids bijeenkomsten voor studenten en we delen onze bronnen op deze site. Dit is een organisatie van studenten en hun ‘chaplain’/ studentenpastor.

Reflectie en inspiratie

Persoonlijke ontwikkeling

Het ASP moedigt persoonlijke groei aan door uitwisseling van waarden, inspiratie en overtuigingen. Het ASP belicht de relevantie van spiritualiteit voor studenten. We willen studenten en jonge professionals stimuleren om hun eigen ervaringen en inspiratie op te doen en naast hun studie zich te ontwikkelen op geestelijk en spiritueel gebied.

Community

Je thuis voelen

Het ASP wil actief aanwezig zijn om ontmoetingen en connecties tussen studenten mogelijk te maken. We organiseren allerlei activiteiten waar je aan deel kan nemen en waarbij je anderen kan ontmoeten. ASP heeft een open houding en nodigt alle studenten uit, zonder te letten op hun religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. We willen zichtbaar zijn, makkelijk te benaderen, en betrouwbaar. Voor zowel internationale als Nederlandse studenten wil het ASP een thuisbasis zijn.

Gehoord worden en jezelf zijn

Jij doet er toe

Bij ASP willen we je laten weten dat jij ertoe doet en dat er geluisterd wordt naar jouw verhaal. Zowel op een individuele basis als binnen een groep. ASP is er voor iedereen en iedereen mag zijn wie hij/zij is.

IRIS SPRINGVLOET

Studentenpastor, geestelijk begeleider

Ana
Student grafisch design bij ArtEZ, uit Roemenië

Trang
Student ABS bij HAN, uit Vietnam

Marvin
Student ABS bij HAN, uit Duitsland

Melina
Student grafisch design bij ArtEZ, uit Griekenland

In het stichtings bestuur van het ASP zitten leden vanuit diverse achtergronden, van lokale kerken, ArtEZ, Hogeschool Arnhem Nijmegen, en Van Hall Larenstein.

Leden van het bestuur zijn:

Miriam Zwaan (Voorzitter, HAN)

Marieke Fernhout (Vice Voorzitter, Predikant Parkstraatgemeente)

Ilona Baltussen (Secretaris, ArtEZ)

Kees Herder (Penningmeester)

Florentin Popescu (Lid bestuur, HAN)

Judith van de Looij (Lid bestuur, HAN)

Bestuur@arnhemstudentpoint.nl

De stichting heeft ten doel het zowel financieel als anderszins steunen van het oecumenisch studentenpastoraat in Arnhem en omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden uit kerkelijke instellingen, onderwijsinstellingen, van particulieren en het bedrijfsleven, alsmede uit al dan niet kerkelijke fondsen.

Naam

Stichting Vrienden van het Studentenpastoraat Arnhem en Omstreken

Het fiscale nummer van Stichting Vrienden van het Studentenpastoraat Arnhem en Omstreken is 8158.17.897.

Beleidsplan

Het beleid in 2016 blijft onverminderd om de gelden verkregen uit de donaties aan te wenden om ASP-activiteiten mogelijk te maken die anders niet kunnen plaatsvinden.

Jaarlijkse activiteiten

Jaarlijks brieven naar donateurs, met het verzoek om een donatie.
Een donatie t.b.v. de activiteiten van het ASP en de financiële ondersteuning van de activiteiten, door de Stichting Vrienden van het Studentenpastoraat Arnhem en omstreken